Konkursy

 KONKURS

„LUBUSKI ODKRYWCA”

W RAMACH WEEKENDOWEGO SZLAKU NAUKOWEGO II

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza KONKURS w ramach „Weekendowego Szlaku Naukowego”, który  odbędzie się w dniach 20-22 października 2017 r.

Konkurs polega na wykonaniu i dostarczeniu pracy, wykonanej dowolną techniką (np. film, zdjęcie, praca plastyczna), będącej relacją z Weekendowego Szlaku Naukowego (20-22.10.2017 r.) lub prezentującej partnerów akcji/ich działalność, w ramach projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) w zakresie wsparcia nauki, badań i rozwoju.

Mapę partnerów oraz atrakcji w ramach „Weekendowego Szlaku Naukowego” można znaleźć TUTAJ

Przystąpienie do Konkursu osób pełnoletnich następuje poprzez zgłoszenie za pomocą formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu (w formie elektronicznej dopuszczony jest skan dokumentu).

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dla osób niepełnoletnich stanowiącego załącznik do Regulaminu.

Uczestnik konkursu może przesłać jedno zgłoszenie – jedną pracę.

Praca, stanowiąca relację z Weekendowego Szlaku Naukowego lub prezentująca partnerów akcji, lub ich działalność, powinna zawierać hasło: Weekendowy Szlak Naukowy II (forma prezentacji hasła jest dowolna i zależna od pomysłów autora). Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji/projektu/działania, którego dotyczy praca.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

 1. dostarczenie / udostępnienie pracy i zgłoszenia, zgodnie z wymogami Regulaminu;
 2. minimalna rozdzielczość zgłaszanych do konkursu zdjęć wynosi 1600×1200 pixeli, rozmiar przesłanego zdjęcia, czy filmu nie może przekroczyć 5 MB;
 3. maksymalna wielkość pracy plastycznej – format A 3;
 4. dostarczenie / wysłanie pracy (w przypadku zdjęcia/filmu – zapisane w formacie JPG lub TIF/MP4, na płycie CD lub DVD) oraz oryginał zgłoszenia (z podpisem) na adres korespondencyjny Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra

z dopiskiem:

Weekendowy Szlak Naukowy II

zgłoszenia mogą być nadsyłane w terminie do 31.10.2017 r.

Nagrodami w konkursie są:

 1. nagroda 1 – Kamera sportowa GoPro 5 Session
 2. nagroda 2 – Kamera sportowa GoPro Session
 3. nagroda 3 – Kamera sportowa GoPro Session
 4. wyróżnienia – gadżety promocyjne RPO-L2020.

Regulamin i formularze zgłoszeniowe  – pobierz (zip)

 

 

KONKURS – QUIZ WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 Miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze

21 października 2017 r., godz. 12.00-14.00

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy na temat Funduszy Europejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 20202, który odbędzie się 21 października 2017 r.
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze podczas Laboratorium Lubuskiego Odkrywcy.

W ramach konkursu zaplanowano trzy quizy: dwa z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Unii Europejskiej oraz Funduszy Unijnych dedykowane dzieciom,  młodzieży i dorosłym, a trzeci dotyczący słynnych Europejczyków.

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano drobny upominek w postaci gadżetu promocyjnego RPO-L2020, a wśród osób, które poprawnie odpowiedzą na wszystkie pytania rozlosowane zostaną nagrody główne – głośniki bezprzewodowe.

Cel konkursu:

 • popularyzowanie wiedzy o projektach realizowanych w ramach RPO-L2020 i wiedzy nt. Funduszy Europejskich;
 • promocja działań w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych w Lubuskiem;
 • promocja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Regulamin:

 • organizatorem konkursu jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
 • udział w konkursie jest bezpłatny,
 • uczestnikami konkursu mogą być małoletni, wówczas zgłoszenie musi wypełnić opiekun prawny,
 • każdy uczestnik konkursu, który poprawnie rozwiąże test otrzyma gadżet promocyjny RPO-L2020,
 • losowanie nagród głównych, wśród uczestników, którzy poprawnie wypełnią cały test, odbędzie się na miejscu podczas Laboratorium Lubuskiego Odkrywcy, o godz. 15.00-15.30
 • laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie na miejscu,
 • odbiór nagród możliwy jest na miejscu, podczas Laboratorium Lubuskiego Odkrywcy,
 • organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych zwycięzców w celach informacyjno-promocyjnych,
 • wypełnione karty testowe muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora, musi być podany również adres do korespondencji i telefon kontaktowy,
 • testy należy wypełnić i złożyć na stoisku informacyjno-promocyjnym RPO-L2020 podczas Laboratorium Lubuskiego Odkrywcy,
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.