O AKCJI!

Szanowni Państwo,
pragniemy serdecznie zaprosić do aktywnego włączenia się w organizowany już po raz czwarty – „Weekendowy Szlak Naukowy”. W tym roku wydarzenie odbywać się będzie w dniach 22-24 listopada 2019 r.

Do udziału w akcji zapraszamy Partnerów z województwa lubuskiego: uczelnie wyższe, lubuskie firmy, koła zainteresowań, instytucje kultury tj. muzea, teatry, biblioteki.

Ich rolą jest zorganizowanie w wyżej wskazanym terminie: pokazów, spotkań, wykładów, warsztatów, lekcji, dni otwartych i innych atrakcji adresowanych do mieszkańców regionu. Wykaz partnerów oraz wszystkie planowane w ramach akcji wydarzenia znajdą się na specjalnej stronie internetowej www.szlaknaukowy.lubuskie.pl.

„Weekendowy Szlak Naukowy” to okazja do promowania miejsc związanych z szeroko rozumianą nauką (od dziedzin ścisłych po artystyczne), innowacjami, a także ukazania interwencji Funduszy Europejskich. Mając na względzie cel przyświecający wydarzeniu, zwracam się z prośbą o aktywne włączenie się w planowane działania oraz wzbogacenie oferty „Weekendowego Szlaku Naukowego”.

Licząc na zaangażowanie załączamy formularz zgłoszeniowy, który należy odesłać do 8 listopada 2019 r. w formie elektronicznej na email: info@rpo.lubuskie.pl lub w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji, ul. Chrobrego 3, 65-043 Zielona Góra.

Pytania dotyczące udziału w wydarzeniu można kierować na adres email: l.cyruk@rpo.lubuskie.pl lub pod numer telefonu 68 45 65 251.

Formularz zgłoszeniowy