Wykaz atrakcji

POKAZ, WARSZTAT, ZWIEDZANIE
PARK TECHNOLOGICZNY INTERIOR

Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól

22.11.2019, 8:00-15:00

8:00-15:00- oprowadzanie po obiekcie – część biurowa i laboratoryjna (laboratorium metrologiczne i laboratorium badań korozyjnych)

10:00-11:00- prezentacja o Parku INTERIOR (misja, laboratoria, projekty, inkubator przedsiębiorczości, startupy, anioł biznesu)

11:00-13:00- warsztaty z tworzenia modelu biznesowego na podstawie the business model canvas

Osoba do kontaktu:
Karolina Rudy, 696 480 987, k.rudy@parkinterior.pl

ZAMKNIĘTE WARSZTATY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, ZWIEDZANIE Z NAUKOWCEM DLA  STUDENTÓW  Z COTTBUS

Park Naukowo-Technologiczny UZ Sp. z o.o.
ul. Nowy Kisielin A.Syrkiewicza 6, 66-002 Zielona Góra

22.11.2019

9:00-10:00 oraz 12:00-13:00

W ramach popularyzacji nauki zostaną przeprowadzone warsztaty dla dzieci ze szkoły podstawowej, gdzie w warunkach kontrolowanych przeprowadzone zostaną eksperymenty chemiczne. Natomiast dla studentów z Cottbus zorganizowano oprowadzanie po laboratoriach PNT wraz z krótką prezentacją.

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Kozłowska, tel. 693 224 874
m.kozlowska@pnt.uz.zgora.pl

EGZAMIN NA LUZIE – SPRAWDŹ SWOJE SIŁY I WIEDZĘ W GORZOWSKIM WORD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Wlkp.

Data:
23.11.2019 r. (sobota)
godz. 11.00 – 16.00

Każdy zainteresowany otrzyma niepowtarzalną możliwość sprawdzenia swoich sił na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy. Dla kierowców z długoletnim stażem to doskonała okazja, by odświeżyć i zweryfikować swoją wiedzę o przepisach ruchu drogowego. Dla przyszłych kierowców to możliwość jeszcze lepszego przygotowania się do egzaminu, zarówno poprzez weryfikację wiedzy jak i „oswojenie się” z prawdziwą salą egzaminacyjną. „Egzaminy” poprowadzi jeden z egzaminatorów gorzowskiego Ośrodka. Podobnie jak na prawdziwym egzaminie na prawo jazdy, po udzieleniu odpowiedzi na 32 pytania system wskaże błędy, a także ocenę punktową.

Drugą atrakcją będzie możliwość „przymierzenia się” do pojazdów egzaminacyjnych gorzowskiego Ośrodka, w tym najnowszych „nabytków” zakupionych przez gorzowski WORD w 2019 roku: ciężarówki MAN, komfortowego ciągnika, nowego motocykla. Pojazdy wystawione będą na specjalnie wydzielonej części placu. Prezentację pojazdów przeprowadzi egzaminator Ośrodka, który udzieli także odpowiedzi na pytania związane z procesem egzaminowania.

Osoba do kontaktu:
Robert Trębowicz, tel. 95 732 43 77
email: r.trebowicz@wordgorzow.pl


DZIEŃ OTWARTY

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

ul. Św. Jadwigi 1, 65-065 Zielona Góra

22.11.2019 r.

godz. 8:00-18:00

W dniu otwartym klienci mogą dowiedzieć się o formie wsparcia przedsiębiorców z województwa lubuskiego. Zasady i sposób udzielania pożyczek unijnych dla podmiotów gospodarczych nowo otwartych (start-up) oraz firm działających na rynku ponad 2 lata. Na spotkaniu uczestnicy otrzymają pełną informację, ulotki i symulację pożyczki.

Osoba do kontaktu:

Marta Młodzieniak, tel. 538 810 267

m.mlodzieniak@pfp.com.pl

WIZYTA STUDYJNA, WARSZTATY, POKAZY

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o.

Kalsk 122, 66-100 Sulechów

22.11.2019 r., godz. 9:00-15:00

9:00-9:30             Wykład pn.: Współpraca nauki z biznesem na przykładzie LOIiWA Sp. z o.o.

9:30-10:30           Wykład pn.: Dodatki do żywności – dr Justyna Korycka-Korwek

10:30-11:00        Poczęstunek – Pizza a’la LOIiWA

11:00-12:00        Oprowadzanie po ośrodku – część laboratoryjna i technologiczna

12:00-12:45        Pokaz chemiczny, oglądanie obiektów pod binokularem

12:45-13:30        Analiza składu masy ciała

13:30-14:30        Wykład pn.: Mikroorganizmy w żywności – dr Justyna Korycka-Korwel

14:30-15:00        Oprowadzanie po Ośrodku (część szkółkarska)

Osoba do kontaktu: Justyna Korycka-Korwek, tel. 691 888 859

j.korycka@loiiwa.com.pl

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

Kombatantów 34, IV piętro, pok. 401a
22 listopada 2019

Czas trwania i sposób organizacji: 5 godzin zegarowych od 9.00 do 14.00, zajęcia warsztatowe
w grupie do 12 osób

Wymagania wstępne dla uczestników: pełnoletnie osoby, nieaktywne i aktywne zawodowo

Cele zajęć:
Dzięki ukończeniu warsztatów uczestnik:

 • rozumie znaczenie pojęcia predyspozycji zawodowych,
 • potrafi dokonać oceny własnych kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • potrafi określić własne zainteresowania, pasje i wartości jakimi kieruje się w życiu,
 • potrafi określić swoje mocne i słabe strony na rynku pracy,
 • potrafi określić jaka praca będzie sprawiała mu przyjemność.

Plan zajęć:

 1. Wprowadzenie, integracja grupy.
 2. Pojęcie predyspozycji zawodowych.
 3. Określenie zainteresowań zawodowych.

PRZERWA KAWOWA – 20 minut

 1. Określenie umiejętności zawodowych.
 2. Podsumowanie i zakończenie warsztatu.

Kontakt telefoniczny: 95 722 80 25

lub na adres e-mail: cizgorzow@wup.zgora.pl

AKADEMIA im. JAKUBA z PARADYŻA
Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski

22 listopada 2019 r.

 1. wykład otwarty w języku niemieckim dr Joanny Dubiec-Stach pt. „Multikulti und Migration in Deutschland”, godz. 15.00, ul. Teatralna 25, sala 105;
 2. wykład otwarty prof. AJP dra hab. Pawła Leszczyńskiego pt. „Ustrój konstytucyjny Wielkiej Brytanii a brexit”, godz. 17.05, ul. Fryderyka Chopina 52, budynek 7, sala 209;
 3. wykład otwarty dr Doroty Skrockiej pt. „Psychologia humanistyczna propozycja dla laików zainteresowanych własnym rozwojem „, godz. 15.30, ul. Teatralna 25, sala 210;
 4. wykład otwarty dra hab. inż. Ryszarda Wójcika pt. „Zintegrowane systemy wytwarzania”, godz. 15.30, ul. Fryderyka Chopina 52, budynek 6, sala 103;

23 listopada 2019 r.

 1. wykład otwarty dr Moniki Bednarczyk pt. „Zachowania organizacyjne”, godz. 11.45,
  ul. Fryderyka Chopina 52, budynek 7, sala 118;
 2. wykład otwarty dra Albina Skwarka pt. „Zarządzanie projektami”, godz. 13.30,
  ul. Fryderyka Chopina 52, budynek 5, sala 002;
 3. wykład otwarty dra inż. Roberta Barskiego pt. „Systemy zarządzania jakością”, godz. 11.45, ul. Chopina 52, budynek 6, sala 8;
 4. wykład otwarty dr Małgorzaty Chojnackiej pt. „Zarządzanie jakością w obszarze kultury”, godz. 17.05, ul. Fryderyka Chopina 52, budynek 5, sala 107;
 5. „Słowa to okna, a czasem mury – o odpowiedzialności za dialog w edukacji – warsztaty dla nauczycieli i rodziców z biblioterapii – mgr Marta Wawrzyniak, godz. 15:30 , ul. Teatralna 25, sala 113;

24 listopada 2019 r.

 1. wykład otwarty dr Anny Michniuk pt. „Jak skupić i utrzymać uwagę widza. Przepis na udane wystąpienia publiczne”, godz. 8.15, ul. Teatralna 25, budynek 3, sala W-2;
 2. wykład otwarty dra Andrzeja Skwarskiego pt. „Służby specjalne w ujęciu historycznym od starożytności do współczesności”, godz. 15.30, ul. Fryderyka Chopina 52, budynek 7,
  sala 8;
 3. wykład otwarty prof. AJP dra hab. Dariusza A. Rymara pt. „Na marginesie? Gorzów Wielkopolski a Zielona Góra w latach 1950-1975” godz. 8.15, ul. Teatralna 25, budynek 3, sala W-1

Tel. do kontaktu: 95 7216 023

email: prorektor2@ajp.edu.pl

MUZEUM ETNOGRAFICZNE W ZIELONEJ GÓRZE – OCHLI

22 listopada 2019r. (piątek)

Godzina:

11.00 – 13.00 – bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem (1)

12.00 – 13.00  – bezpłatne warsztaty wycinankarskie (2)

Krótki opis:

 1. Muzeum prezentuje ponad 80 zabytkowych obiektów wkomponowanych w krajobraz i układ przestrzenny, nawiązujący do kształtu wsi. Na jednym obszarze zgromadzono wiele bezcennych zabytków kultury ludowej obrazujących specyfikę regionu lubuskiego. Muzeum prezentuje wiele zabytków związanych z kulturą ludności przesiedleńczej po II wojnie światowej z Kresów Wschodnich i innych regionów Polski. Są to miedzy innymi stroje, tkaniny, narzędzia czy przedmioty codziennego użytku.
 2. warsztaty wycinankarskie – warsztaty uczące sztuki wykonywania wycinanki o motywach ludowych na przykładzie dwóch form: gwiozdy i lelujów.

Zwiedzanie i warsztaty przewidziane dla grupy 20 osobowej.

Data: 23 listopada 2019 (sobota)

Godzina: 10.00 do 13.00

Krótki opis: bezpłatne zwiedzanie ekspozycji pt. „Wielokulturowość Regionu Lubuskiego – artefakty kultury ludowej w ekspozycjach Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze–Ochliw skład którego wchodzą wystawy:

1.Rolnictwo -artefakty kultury rolnej

2.Transport i komunikacja

3.Rewolucja przemysłowa w rolnictwie

4.Przetwórstwo zboża

5.Przetwórstwo mleka

6.Skrzynie i kufry skąd i dokąd to…

Ilość osób uczestniczących w zwiedzaniu  w grupie do 30 osób.

Data: 24 listopada 2019 (niedziela)

Godzina 11.00 – 13.00

Krótki opis: bezpłatne zwiedzanie ekspozycji muzealnych.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia w wybranym działaniu proszę składać do Działu Oświatowego od poniedziałku do  piątku w godz. 10.00 do 15.00  do 21 listopada 2019r.

Osoba do kontaktu:
Joanna Rybińska  784 983 486,  Elżbieta Sokołowska 798 127 075

na adres email:  j.rybinska@muzeumochla.pl  

ROBOTYKA – LEGO, DRUK 3D

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.

Stanowice 29, 66-450 Bogdaniec

22.11.2019 r.

godz. 9:00-12:00, 12:30-15:30

W ramach Weekendowego Szlaku Naukowego w Parku Naukowo-Przemysłowym w Stanowicach odbędą się zajęcia z robotyki dla dzieci – LEGO oraz zajęcia z druku 3D.

Na zajęcia obowiązują zapisy – maksymalnie 16 osób na każde zajęcia, minimalny wiek uczestników w przypadku obu zajęć to 10 lat.

Osoba do kontaktu:
Barbara Maciąg, tel. 885 601 234

b.maciag@gotechnology.pl

WARSZTATY W AWF

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej – Filia w Gorzowie Wielkopolskim

W ramach Weekendowego Szlaku Naukowego, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.,  otwiera dla chętnych laboratoria m.in.: układu ruch człowieka, biochemii, dietetyki i fizjoterapii.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli ocenić pod okiem ekspertów swoją sprawność fizyczną, stan zdrowia i poziom wytrenowania. Fizjoterapeuci pomogą ocenić sprawność funkcjonalną, a specjaliści z zakresu żywienia udzielą porad dietetycznych. Zapraszamy w godz. 12.00 – 15.00,  budynek Fizjoterapii, ul. Orląt Lwowskich 4-6, Gorzów Wielkopolski.

Ponadto o godz. 14.00 w auli budynku głównego przy ul. Estkowskiego 13 obędzie się warsztat „Indywidualna ocena motoryczna zawodnika”.

Data: 22 listopada 2019 r.

Godzina: od godz. 12.00 – 15.00

Adres:
ul. Estkowskiego 13
66-400 Gorzów Wlkp.

Osoba do kontaktu: Dorota Madej

Telefon: 95 72 79 200

Email: promocja@awf-gorzow.edu.pl

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
al. Wojska Polskiego 71
65-001 Zielona Góra

Biblioteczny szlak naukowy. Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych przygotowany przez Bibliotekę Uniwersytecką oraz Instytut Historii UZ.

Z cyklu: „Historia magistra vitae est”

dr Maciej Lubik, „Początki Wikingów w Europie”. Wykład popularnonaukowy dla uczniów szkół przygotowany przez Instytut Historii

Aula Biblioteki Uniwersyteckiej, 22.11.2019, godz. 9.30

„Biblioteka – tu znajdziesz wszystko”

Warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół z wykorzystaniem zasobów nowoczesnej biblioteki naukowej

 Biblioteka Uniwersytecka, 22.11.2019, godz. 10.30

Malarsko, muzycznie, literacko i patriotycznie… zapraszamy na wystawy

„Nieskończona podróż”. Wystawa malarstwa Stanisława Ryszarda Kortyki

Wystawa z okazji  50-lecia pracy twórczej profesora Stanisława Ryszarda Kortyki, artysty malarza i poety związanego z  Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest to retrospektywa obejmująca malarstwo metaforyczne i symboliczne, które znacząco wyróżnia się we współczesnej  sztuce polskiej. Tytuł wystawy odnosi się do licznych inspirujących podróży artystycznych, wskazuje też na ciągłość  doświadczeń twórczych. Prezentowane na wystawie prace stanowią wybór obrazów szczególnie ważnych dla artysty.

Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej, parter, 22.11.2019, godz. 8-19

“Festiwal  Green Town of Jazz”. Wystawa plakatów festiwalowych z lat 2004 -2019 oraz prac konkursowych z roku 2019

Okazją do wystawy jest 15-lecie Festiwalu Green Town of Jazz organizowanego przez Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe. Festiwal  Green Town of Jazz jest cyklem koncertów jazzowych realizowanych w formule festiwalu, wydarzeniem, które prezentuje projekty muzyczne polskich i zagranicznych muzyków jazzowych oraz lokalne środowisko jazzowe.

Biblioteka Uniwersytecka, parter, 22.11.2019, godz. 8-19

„Wędrówką jedną życie jest człowieka…Z Sulechowa do Sztokholmu wędrówka Olgi Tokarczuk”

Wystawa poświęcona życiu i twórczości Olgi Tokarczuk, wybitnej prozaiczki i eseistki, laureatki nagrody Nobla za 2018 rok oraz „The Man Booker International Prize w 2018 r. i Nagrody Literackiej „Nike” w 2008 r. i 2015 r.

Biblioteka Uniwersytecka, Mediateka, I piętro, 22.11.2019, godz. 8-19

Okruchy przeszłości. Historia niepodległości w drukach unikatowych

Wystawa uwidacznia wiek polskiej niepodległości poprzez prezentację druków ulotnych oraz przedwojennych albumów i dzieł polskich pisarzy z okresu międzywojnia. Ciekawy jest zbiór wielkopolskich telegramów patriotycznych, które były wydawane z okazji jubileuszy narodowych w XIX i XX w., galeria portretów osobistości Polski międzywojennej, odezwy do żołnierzy marszałka Piłsudskiego oraz zbiór pocztówek z okresu I wojny światowej.

Biblioteka Uniwersytecka, Czytelnia Zbiorów Specjalnych, IV piętro, 22.11.2019, godz. 9-14

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
ul. Chopina 15A, 65 – 031 Zielona Góra

Warsztaty „Samorządność uczniowska – wszyscy uczniowie mają wpływ na życie szkoły”

Adresat: uczniowie szkoły podstawowej
Data: 22 listopada 2019 r. Godzina/sala: 12.30 – 13.30, sala 302

Wszyscy uczniowie stanowią samorząd uczniowski i poprzez swoich przedstawicieli mogą współdecydować o ważnych sprawach szkoły! Spotkanie rozpoczną gry i zabawy integracyjne. Następnie, w trakcie warsztatów,  uczniowie  dowiedzą się, na czym polega samorządność w szkole i jak z niej korzystać, żeby mieć faktyczny wpływ na życie szkoły. Przeprowadzona zostanie symulacja spotkania przewodniczących samorządu z pozostałymi uczniami. W ramach symulacji uczniowie poznają metody i techniki zbierania informacji, opinii, propozycji oraz sposoby podejmowania decyzji, uwzględniające interesy wszystkich członków grupy. Warsztaty zakończą scenki, przygotowane przez grupy uczniów, dotyczące rozmowy przedstawicieli samorządu uczniowskiego z dyrektorem/wychowawcą w sprawie wybranych postulatów/propozycji.

Osoba do kontaktu:

Barbara Benyskiewicz – B.Benyskiewicz@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 – 64 – 52


Warsztaty „Uczymy się opatrywać rany”

Data: 22 listopada 2019 r. Godzina/sala: 10.30 – 12.15, sala 307
Adresat: uczniowie kl. I – III szkoły podstawowej

Warsztaty poświęcone nauce opatrywania ran z wykorzystaniem chusty trójkątnej i bandaża. Uczestnicy spotkania nauczą się jak postępować w urazach mechanicznych (rany, zranienia, skaleczenia, otarcia) oraz w jaki sposób wykorzystać chustę trójkątną i bandaż. Pracując w parach będą doskonalić umiejętności wykonanywania temblaku, opatrunku dłoni, przedramienia, łokcia, kolana, brody, czoła i głowy. Zapoznają się również z zastosowaniem środków znajdujących się w apteczce pierwszej pomocy.

Uwagi organizacyjne: W przypadku grup wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

Osoba do kontaktu: Bogusława Breitkopf – B.Breitkopf@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 – 64 – 45


Warsztaty  „PixBlocks dla każdego”

Data:

22 listopada 2019 r. Godzina/sala: 11.45 – 12.45, sala 301
Adresat: uczniowie szkoły podstawowej

Programowanie to jedna z najbardziej poszukiwanych umiejętności, która powoli staje się koniecznością dla każdego z nas. Stwarza możliwość rozwijania nie tylko logicznego, ale także i kreatywnego myślenia. W dzisiejszym świecie może to być również rozrywka, traktowana jako pewnego rodzaju hobby, którą zapewnią zajęcia edukacyjne z aplikacją PixBlocks. Aplikacja PixBlocks to najprostsze narzędzie do nauki programowania blokowego oraz tekstowego Python – edukacja programistyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Podczas warsztatów uczniowie poznają zasady działania aplikacji, stworzą własne projekty – autorskie gry, grafiki i animacje oraz podzielą się swoimi pomysłami z rówieśnikami.

Uwagi organizacyjne: W przypadku grup wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

Osoba do kontaktu:

Halina Adaszyńska – H.Adaszyńska@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 – 64 – 47

Elżbieta Terajewicz – E.Terajewicz@odn.zgora.pl, tel. (68) 328-64 – 29


Warsztaty „ Obrazowanie słów – gry i zabawy dydaktyczne ”

Data: 22 listopada 2019 r.

Adresat: uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Godzina/sala:

9.00 – 10.30  kl. I szkoła ponadpodstawowa, język niemiecki, sala 107

11.00 – 12.30  kl. V szkoły podstawowej, język angielski, sala 107

13.00 – 14.30  kl. VIII szkoły podstawowej, język angielski, sala 107

Propozycja nauki i wspólnej zabawy, która podpowie uczniom co zrobić, aby nie trzeba było uczyć się słówek w tradycyjny sposób. Zapraszamy do udziału w warsztatach, podczas których uczniowie poznają gry dydaktyczne ułatwiające naukę leksyki oraz gramatyki języka obcego poprzez zapamiętywanie obrazów. Zajęcia poprowadzi autor nowatorskiej metody obrazowania słów pan Piotr Kozłowski z wydawnictwa iM-Words. Uczestnicy będą mogli wypróbować wybrane gry dydaktyczne pracując w grupach. Na zakończenie warsztatów ocenią skuteczność wypróbowanych gier w nauce języka obcego oraz samodzielnie opracują przykładowe obrazy służące zapamiętywaniu nowego materiału leksykalno-gramatycznego.

Uwagi organizacyjne:

W przypadku grup wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

Osoba do kontaktu:

Magdalena Szendi – M.Szendi@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 – 64 – 54


Warsztaty „Obrazowanie słów – gry i zabawy dydaktyczne ”

Data: 22 listopada 2019 r.

Adresat: nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego

Godzina/sala:

15.00 – 16.30  nauczyciele języka niemieckiego, sala 107

15.00 – 16.30  nauczyciele języka angielskiego, sala 106

Co zrobić, aby uczniowie nie musieli uczyć się słówek w tradycyjny sposób? Zapraszamy do udziału w warsztatach, podczas których nauczyciele poznają  gry dydaktyczne ułatwiające naukę leksyki oraz gramatyki języka obcego poprzez zapamiętywanie obrazów. Spotkania poprowadzi autor nowatorskiej metody obrazowania słów pan Piotr Kozłowski z wydawnictwa iM-Words. Uczestnicy będą mogli wypróbować wybrane gry dydaktyczne pracując w grupach. Na zakończenie warsztatów ocenią skuteczność wypróbowanych gier w nauce języka obcego oraz samodzielnie opracują przykładowe obrazy służące zapamiętywaniu nowego materiału leksykalno-gramatycznego.

Osoba do kontaktu:

Magdalena Szendi – M.Szendi@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 – 64 – 54


Wykład interaktywny „Primum non nocere. Podstawy profesjonalnej profilaktyki w szkołach i placówkach

Data: 22 listopada 2019 r.
Adresat: dyrektorzy szkół i placówek

Godzina/sala:

15.30 – 17.00, sala 208

O co chodzi w szkolnej profilaktyce? Jak organizować szkolne działania, aby nie szkodziły? Jak weryfikować oferty zewnętrzne? Co dla kogo, czyli jakich pomocy dydaktycznych używać? Na weekendowym szlaku profilaktycznym „atrakcji” nie zabraknie, dyrektorzy będą mogli zobaczyć różne materiały i pomoce profilaktyczne, a także zmierzą się z rozwiązywaniem zagadek.

Osoba do kontaktu:

Jolanta Radczyc – J.Radczyc@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 – 64 – 30


Warsztaty plastyczne ”Moja mama, tata, jesień i ja”

Data: 22 listopada 2019 r.
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, uczniowie kl. I – III szkoły podstawowej

Godzina/sala:

10.15 -12.00, sala 106

Uczniowie wykorzystując gips, farby akrylowe oraz jesienne liście wykonają przestrzenne, rodzinne portrety. Młodzi twórcy rozwijając swoje zainteresowania plastyczne i wykorzystując ciekawą formę ekspresji przedstawią najbliższe im postaci w jesiennej scenerii.

Uwagi organizacyjne: W przypadku grup wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

Osoba do kontaktu:

Katarzyna  Lasik – K.Lasik@odn.zgora.pl, tel. 505 405 233


Warsztaty „Biochemiczne eksperymentowanie”

Data: 22 listopada 2019 r.
Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, uczniowie kl. VII i VIII szkoły podstawowej

Godzina/sala:

Zajęcia odbywają się w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze, ul. Szosa Kisielińska 18

15.00 – 16.30 oraz 16.45 – 18.15, sala 01

Praktyczne zajęcia edukacyjne łączące procesy z dziedziny biologii i chemii. W ramach zajęć uczniowie wykryją cukry proste oraz witaminę C w owocach, zidentyfikują skrobię w warzywach, zastosują w doświadczeniach naturalne substancje, wykonają kolorowe reakcje biochemiczne, zaprojektują i wykonają swoje własne doświadczenie. Podczas zajęć zaakcentowane zostaną dwa aspekty badań biochemicznych: procedura badawczego postępowania naukowego oraz powiązanie wiedzy z życiem codziennym człowieka. Doświadczenia będą łączyły dobrą zabawę z pracą badawczą.

Uwagi organizacyjne: W przypadku grup wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

Współorganizator : IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

Osoba do kontaktu:

Iwona Tarnawa – I.Tarnawa@odn.zgora.pl, tel. 605 630 667

Małgorzata Prętki – M.Pretki@odn.zgora.pl, tel. 508 178 409


Warsztaty artystyczne „Karnawał zwierząt”

Data: 22 listopada 2019 r.
Adresat: uczniowie kl. I – III szkoły podstawowej

Godzina/sala:

9.00 -10.00, sala 106

Zapraszamy uczniów na artystyczne warsztaty twórcze będące połączeniem ekspresji plastycznej i ekspresji muzycznej. Tematem przewodnim zajęć prowadzonych przez panią Małgorzatę Lesicką i pana Doriana Zarzyckiego, nauczycieli Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze, będzie fantazja muzyczna „Karnawał Zwierząt” Camille’a Saint Saensa. Każda z miniatur karnawału ukazuje inne zwierzę: osła, żółwia, słonia, łabędzie i jest wyobrażającą zwierzęta melodią, zaspokajającą dziecięcą ciekawość. Camille Saint-Saëns był jednym z najwszechstronniejszych kompozytorów w całej historii muzyki, który nie tylko miał świetną pamięć wzrokową, ale przede wszystkim fenomenalny słuch.

Uwagi organizacyjne: W przypadku grup wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Dąbrowa – K.Dabrowa@odn.zgora.pl, (68) 328 64 52

DZIEŃ OTWARTY – SPACER PO OŚRODKU

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie

ul. Drzonków-Olimpijska20
66-004 Zielona Góra

22.11.2019 r.

godz. 11:00-12:00

Miejsce spotkania: parking główny

W ramach Weekendowego Szlaku Naukowego w ośrodku zaplanowano spacer prezentujący realizacje projektu pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków”.

Osoba do kontaktu:
Elżbieta Wujczyk, tel. 601 550 850

elzbieta.wujczyk@drzonkow.pl

PREZENTACJA ZBIORÓW I WYSTAWA PREZENTUJACA ARTEFAKTY KULTURY PRAWNEJ (BANKNOTY, MONETY, PIENIĄDŹ ZASTĘPCZY) ZWIĄZANE Z ZIELONĄ GÓRĄ I NIEKTÓRYMI MIEJSCOWOŚCIAMI NA  ZIEMI LUBUSKIEJ

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej)

al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra

23 listopada 2019 r.; 09:30 -14:30;

W Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP, podczas wydarzenia        edukacyjno-popularyzatorskiego pt. „Dawny pieniądz na Ziemi Lubuskiej” zaprezentowane    zostaną wydawnictwa ze zbiorów Działu o tematyce historycznej i archeologicznej,   związane z występowaniem monet, banknotów i pieniędzy zastępczych tzw. Notgeldów w Zielonej Górze i na Ziemi Lubuskiej a w formie wystawy eksponowane będą istniejące w obiegu środki płatnicze począwszy od czasów średniowiecza do okresu międzywojnia,  pochodzące ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej i Muzeum Archeologicznego   Środkowego Nadodrza w Świdnicy.

Osoby do kontaktu:

Przemysław Bartkowiak, Małgorzata Ulanicka
tel. (68) 45 32 618 , (68) 45 32 606

bartkowiakprzemyslaw@wp.pl; m.ulanicka@wimbp.zgora.pl

DNI OTWARTE
UAM Collegium Polonicum w Słubicach

ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

22.11.2019, godz. 12:00

Prezentacja Collegium Polonicum razem z wycieczką po uczelni

Prowadząca: Ewa Bielewicz-Polakowska

22.11.2019, godz. 9:00-12:30, sala nr 24

Warsztaty interpunkcyjne

Warsztaty mają zwrócić ich uczestnikom uwagę na interpunkcję, która jest piętą achillesową użytkowników polszczyzny. Programy komputerowe  wyłapują usterki ortograficzne, jednak nie potrafią korygować błędów interpunkcyjnych. Dlatego żeby bezbłędnie pisać, warto znać podstawowe zasady, które to umożliwią. Poznaniu tych zasad i wcielaniu ich w życie, a w zasadzie w teksty, mają służyć te warsztaty.

Prowadzący: dr Jan Zgrzywa

22.11.2019, godz. 15:00-16:30, sala nr 28

Niezwykły świat Makro

Prezentacja połączona z warsztatami

Celem zajęć jest pokazanie świata przyrody w powiększeniu – perspektywy nieznanej większości obserwatorów. Oprócz prezentacji multimedialnej słuchacze będą mogli sami doświadczyć jam zmienia się świat w powiększeniu mikroskopu.

Prowadzący: Prof. Andrzej Pukacz

22.11.2019, godz. 13:30-15:00, sala nr 28

Szkoła eksperymentów

Warsztaty

Celem zajęć jest pokazanie ciekawych i zarazem prostych eksperymentów pozwalających na lepsze zrozumienie otaczających nas zjawisk oraz zaprezentowanie miłej i ciekawej strony lekcji chemii.

Prowadzący: Uczniowie ULO

22.11.2019, godz. 10:00, czytelnia Biblioteki Collegium Polonicum

„Przedpołudnie (lub południe) z literaturą w tłumaczeniu” i zwiedzanie wystawy o Beresce lub wystawy Herbert-Dedecius

Dlaczego Zbigniew Herbert pisał „miłosne” listy do Karla Dedeciusa? Jak wyglądają wycinanki Wisławy Szymborskiej?

I kto wprowadził Olgę Tokarczuk na rynek niemiecki? – na te pytania spróbujemy odpowiedzieć zaglądając do zbiorów Archiwum Karla Dedeciusa w Collegium Polonicum w Słubicach.

Prowadząca: dr Agnieszka Brockmann

24.11.2019, godz. 12:00, hol przy wejściu głównym

Zwiedzanie wystawy poświęconej 250 rocznicy bitwy pod Kunowicami

W tym roku przypada 250 rocznica bitwy, którą pod Kunowicami stoczyła armia pruska z wojskami koalicji rosyjsko-austriackiej. Wydarzenie to jest od 2009 roku badane przez dr hab. Grzegorza Podrucznego prof. UAM. Efektem dziesięcioletnich prac było odkrycie ponad 11 tysięcy zabytków. Niektóre z nich można zobaczyć na wystawie prezentowanej w Collegium Polonicum. W niedzielę 24.11 o godzinie 12.00 będzie można obejrzeć wystawę w towarzystwie jej twórcy, a także zobaczyć krótką prezentację na temat bitwy i jej badań. W tym dniu będzie można zobaczyć również specjalne, na co dzień nie eksponowane znaleziska.

Prowadzący: dr hab. Grzegorz Podruczny prof. UAM

Osoba do kontaktu:
Ewa Bielewicz-Polakowska tel. 61 829 68 12
polakowska@cp.edu.pl

DZIEŃ OTWARTY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra

ul. Nowa 4 B, 65-339 Zielona Góra

23.11.2019 r.

godz. 8:00-14:00

W ramach Weekendowego Szlaku Naukowego w ośrodku zaplanowano dzień otwarty, w ramach którego osoby indywidualne, jak również grupy zorganizowane będą miały możliwość zapoznania się z zakresem i organizacją przebiegu egzaminów oraz pojazdami egzaminacyjnymi. Ponadto w ramach wydarzenia zwiedzający otrzymają odpowiedzi na nurtujące pytania związane z działalnością ośrodka.

Odwiedziny grup możliwe będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (godzina, zakres tematyczny).

Osoba do kontaktu:
Roman Uździcki, tel. 68 47 65 383, 68 47 65 370

uzdzicki@zg.wordy.pl

DNI OTWARTE
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

65-001 Zielona Góra, ul. Chopina 14

22.11.2019 r.

godz. 9:00-15:00

W ramach Weekendowego Szlaku Naukowego w siedzibie ARR  przy ul. Chopina 14 w Zielonej Górze odbędą się Dni otwarte. Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z porad i konsultacji  ekspertów, m.in. w jaki sposób udzielane są pożyczki. Ponadto eksperci przedstawią możliwości finansowania inwestycji oraz swoją pracę „od kuchni”.

Punkt Obsługi Klienta przyjazny dla rodzin z dziećmi, osób starszych i niepełnosprawnych zaprasza.

Osoba do kontaktu:
Dorota Bajus tel. 68 329 78 27

regina12@op.pl

d.bajus@region.zgora.pl

O HISTORII MAŁOMIC

Zalew w Małomicach

ul. Piastowska 7, 67-320 Małomice

23.11.2019 r.

godz. 12:00

W ramach Weekendowego Szlaku Naukowego w bibliotece odbędzie się wystawa galerii zdjęć przedmiotów odnalezionych podczas badań na terenie Małomic. Ponadto w ramach wydarzenia zaplanowano prelekcję związaną z historią Małomic.

Osoba do kontaktu:
Kamila Karolczak, tel. 691 888 859

biblioteka_malomice@wp.pl

RĘKODZIEŁO BOŻONARODZENIOWE

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

ul. I. Dowgielewiczowej 5, 66-400 Gorzów Wlkp.

22.11.2019 r.

godz. 16:00-17:30

W ramach Weekendowego Szlaku Naukowego w siedzibie CKZiU „Medyk” odbędą się warsztaty rękodzielnictwa o tematyce bożonarodzeniowej., w ramach których uczestnicy wykonają własnoręcznie ozdoby świąteczne.

Osoba do kontaku:
Regina Chandrysiak, tel.791 548 100

regiona12@op.pl

sekretariat@ckziumedyk.pl

WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (KLASY V-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH)

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – Biblioteka Pedagogiczna

ul. Łokietka 20a, 66-400 Gorzów Wlkp.

22.11.2019 r.

godz. 16.15-17.45

Warsztaty pt. „Wspieraj słowo rysunkowo” poświęcone elementom myślenia wizualnego, które każdy uczeń może zastosować, aby ułatwić sobie codzienne zdobywanie wiedzy.

Osoba do kontaktu:
Magdalena Płatonow, tel. 509 517 206
(do 20 listopada 2019 r.)

bp.wypozyczalnia@womgorz.edu.pl

KONCERT SYMFONICZNY
Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda w Zielonej Górze

Plac Powstańców Wlkp. 10, 65-075 Zielona Góra

22.11.2019 r., godz. 19:00 – Koncert symfoniczny w ramach Festiwalu Mistrzowie polskiej wiolinistyki

W ramach Weekendowego Szlaku Naukowego Filharmonia Zielonogórska przewidziała 30 biletów w promocyjnej cenie – 15 zł (na hasło Weekendowy Szlak Naukowy) na koncert symfoniczny Mistrzowskie interpretacje z udziałem mistrza smyczków Krzysztofa Jakowicza oraz młodego utalentowanego solisty Antoniego Ingielewicza.

Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej, dyrygent – Czesław Grabowski

W programie m.in. utwory H. Wieniawskiego, J. Brahmsa.

Osoba do kontaktu:
Sylwia Nowicka-Galek tel: 68 328 60 71

sekretariat@filharmoniazg.pl

WIZYTA STUDYJNA – PERCEPTUS

ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 8
65-001 Zielona Góra

22.11.2019 r., godz. 14:00 – wizyta studyjna

W ramach Weekendowego Szlaku Naukowego zaplanowana została wizyta studyjna w firmie, w ramach której specjaliści Perceptus opowiedzą o specyfice dziedziny cyber bezpieczeństwa oraz o elementach zarządzania przedsiębiorstwem.

Osoba do kontaktu:
Joanna Bartoszek, tel. 798 706 619

j.bartoszek@perceptus.eu

NA RATUNEK PSZCZOŁOM – DNI OTWARTE, WYKŁADY I WARSZTATY

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie

Henryków 54, 67-300 Szprotawa

22.11.2019

godz. 11.00-13.00

– Prelekcja „Zachowania wspierające zwiększenie liczebności pszczół”

– prezentacja wystawy produktów pszczelich

– wystawa sprzętu pszczelarskiego oraz różnych rodzajów miodu

– warsztaty z prac pszczelarskich

– wykonywanie kosmetyków pochodzenia pszczelego

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Dębińska, tel. 605729170

agnieszkadebinska@op.pl

SPOTKANIE W BIBLIOTECE W KOŻUCHOWIE

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów

ul. Klasztorna 14, 67-120 Kożuchów

22.11.2019

godz. 10.00

Spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa dla przedszkolaków (6 latków)

Osoba do kontaktu:
Sylwia Samburska, tel. 68 355 22 58

bibliotekakozuchow@o2.pl

WALORY PRZYRODNICZE BARLINECKO-GORZOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO – SPACER W OKOLICACH LEŚNEJ STACJI DYDAKTYCZNEJ

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego – Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy

Lipy 37, 66-415 Kłodawa

22.11.2019 r.

godz. 10.00-12.00

W ramach Weekendowego Szlaku Naukowego odbędzie się spacer ścieżką dydaktyczną nad jeziorem  Lubie, podczas której przedstawione zostaną walory przyrodnicze Parku oraz omówiona jego działalność.

Osoba do kontaktu:
Paweł Cieniuch, tel. 880 242 947

bgpk@zpkwl.gorzow.pl

KAWIARENKA Z OLGĄ TOKARCZUK
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Niepodległości 16

67-300 Szprotawa

22.11.2019 r.

godz. 10:00-17:30

W ramach Weekendowego Szlaku Naukowego zaplanowano prezentację multimedialną – „Wywiad z Olgą Tokarczuk, która odbędzie się w holu biblioteki.

Osoba do kontaktu:
Jolanta Wawrzyniak, tel. 68 376 26 03

mbpszprotawa3@wp.pl

CZYTANKI KAPITANA KEPLERA WARSZTATY LOTÓW KOSMICZNYCH

Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus
ul. Sikorskiego 10, 65-001 Zielona Góra

22-24.11.2019 r.

22.11.2019 r.  Dzień Kredki

godz. 17:00 – Czytanki Kapitana Keplera

23.11.2019 r.

godz. 13:00 – warsztaty dla dzieci (15 os.) w Sali Lotów Kosmicznych

godz.  14:00 – warsztaty dla młodzieży (15 os.) w Sali Lotów Kosmicznych

godz.  15:00 – warsztaty dla dorosłych (15 os.) w Sali Lotów Kosmicznych

ZAPISY na adres e-mail: m.kuceba@centrumnaukikeplera.pl

23-24.11.2019 r. – pokazy zgodnie z repertuarem w promocyjnej cenie – 1 zł

W ramach Weekendowego Szlaku Naukowego zaplanowano warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotyczące używania stellarium, które odbędą się w Sali Lotów Kosmicznych. Ponadto dla dzieci, w ramach Dnia Kredki, zaplanowano Czytanki Kapitana Keplera, w ramach których odbędą się animacje oraz głośne czytanie bajki, jak również przeprowadzone zostaną doświadczenia i eksperymenty.

Dodatkowo w terminie 23-24.11.2019 r. w ramach akcji wszystkie pokazy z aktualnego repertuaru objęte będą promocyjną ceną – 1 zł.

Osoba do kontaktu:
Marta Blonkowska, tel. 507 100 809

m.blonkowska@centrumnaukikeplera.pl

LEKCJA BIBLIOTECZNA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ / WYKŁAD DLA SENIORÓW / WARSZTATY RĘKODZIEŁA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą
ul. Dworcowa 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

22-23.11.2019 r.

godz. 9:00-15:00

Lekcja biblioteczna – 22.11.2019/ wykład dla seniorów – 22.11.2019/ warsztaty rękodzieła dla młodzieży i dorosłych – 23.11.2019 Ilość osób w jednej turze do 15 osób.

Lekcja biblioteczna – godz. 10:00/ wykład dla seniorów – godz. 16:00/ warsztaty rękodzieła dla młodzieży i dorosłych – I grupa godz. 10:00; II grupa godz. 13:00

Osoba do kontaktu:
Malwina Smycz, tel. 95-725-40-10

biblioteka@biblioteka.kostrzyn.pl

WYCIECZKA DO INSEKTARIUM
Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze

ul. Dąbrowskiego 14, Zielona Góra

23-24 listopada 2019 r.

godz. 10:30 11:30  12:30  13:30  14:30  15:30  16:30

W ramach Weekendowego Szlaku Naukowego zaplanowano krótkie zwiedzanie Insektarium Centrum Przyrodniczego, podczas którego uczestnicy będą mogli zapoznać się z hodowanymi owadami. Uczestnicy  będą mogli nie tylko poznać wiedzę teoretyczną o owadach, ale również poznać je w praktyce, tj. wziąć wybrane gatunki na rękę, zrobić sobie z nimi zdjęcie.

Ilość osób w jednej turze do 15 osób.

Osoba do kontaktu:
Krystyna Walińska, tel. 507 83 27 95

k.walinska@centrumnaukikeplera.pl

2019 – ROK REMBRANDTA I ZŁOTEGO WIEKU NIDERLANDÓW
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli

ul. Bankowa 3, Nowa Sól

22 listopada 2019 w godzinach 10:00 – 18:00
23 listopada w godzinach 10:00 – 16:00

I. Ekspozycja nosi tytuł: ,,2019. Rok Rembrandta i Złotego Wieku Niderlandów”. W większości składają się na nią wydane w Polsce i za granicą (m.in. w Wiedniu, Dreźnie, Leningradzie, Monachium, Berlinie, Lipsku, Londynie, Nowym Jorku) albumy ukazujące piękno i artyzm malarstwa, rysunków i grafik tego jedynego w swoim geniuszu mistrza światła. Albumową prezentację uzupełniają katalogi wystaw poświęconych niderlandzkiemu malarzowi oraz opracowania naukowe jemu poświęcone. Dwie najstarsze publikacje wyeksponowane w naszej Czytelni pochodzą jeszcze z XIX wieku, dokładnie z 1890 i 1899 r. Pierwsza ,,Rembrandt als Erzieher von einem Deutschen” została wydana przez wydawnictwo Hirischweld w Lipsku, druga w londyńskim wydawnictwie Bell, a tytuł jej brzmi: ,,Rembrandt and his Work”. Wszystkie 64 wydawnictwa udostępnił ze swoich prywatnych zbiorów Artur Buttler, nowosolanin, znany i ceniony kolekcjoner oraz wielki pasjonat sztuki.

II. Dwie wystawy wpisujące się w tegoroczną akcję Biblioteki – Ratujmy Ziemię

1)  ,,Z NATURY RZECZY” – ekspozycja autorstwa  Tadeusza Szechowskiego – artystyczne przedmioty ze szkła, które powstały po przetworzeniu szklanych butelek – śmieci znalezionych przez artystę w lesie (naczynia codziennego użytku, patery, mydelniczki, broszki, kolorowe szkła z magnesem). W tle  fotografie autorstwa Jana Wojtasika ukazujące piękno pejzażu leśnego.

Tadeusz Szechowski, nowosolanin, obecnie mieszkający w Lipinach. Ukończył Liceum Plastyczne we Wrocławiu, następnie studiował na UMK w Toruniu na wydziale Sztuk Pięknych. Miłośnik przyrody i wiejskiego życia.

Jan Wojtasik  – nowosolanin, prawnik z wykształcenia, z zamiłowania rowerzysta i fotografik naturalista specjalizujący się w dokumentowaniu pejzażu leśnego. Autor kilkunastu wystaw fotograficznych o tematyce krajobrazowej. Poza rodzinnym miastem, jego dorobek prezentowano już w Kożuchowie, Sławie, Zielonej Górze i Zamościu. W 2017 r. jego zdjęcia poświęcone pejzażom Pojezierza Sławskiego przez kilka tygodni mogli oglądać mieszkańcy Drezna.

2) S  O S DLA ZIEMI – wystawa plenerowa w Ogrodzie Sztuk, otaczającym Bibliotekę: wielkoformatowe, wymowne  fotografie, pozyskane od Polskiej Agencji Prasowej, które pokazują m.in.   gniazdo zbudowane ze śmieci, dzieci kąpiące się w wysypisku odpadów, człowieka ,,tonący” w górze plastikowych butelek, ptaka pokrytego mazutem…

Osoba do kontaktu:
Tomasz Jędraszak, tel. 68 355 34 28

Biblioteka_ns_reg@tlen.pl